Sicińska, Katarzyna. „Archaiczność Polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia Teoretyczno-Metodologiczne”. Gwary Dziś 14 (grudzień 10, 2021): 59–70. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30363.