Ananiewa, Natalia. „Słownictwo Polskie W Gwarach Rosyjskich (na Podstawie materiałów Словаря русских народных говоров)”. Gwary Dziś 14 (grudzień 10, 2021): 71–80. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30367.