Grochola-Szczepanek, Helena. „Badanie Pola Tematycznego Z Zakresu Stroju Ludowego Na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego”. Gwary Dziś 14 (grudzień 10, 2021): 81–94. Udostępniono luty 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30370.