Osowski, Błażej. „Wykładniki Ekwiwalencji W Wybranych Inwentarzach Z XVIII Wieku”. Gwary Dziś 14 (grudzień 10, 2021): 219–226. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30382.