Piechnik, Anna. „Teksty urzędowe Autorstwa mieszkańców Wsi Jako Materiał Do Badania Ich Kompetencji Komunikacyjnych – Problemy I Wyzwania Metodologiczne”. Gwary Dziś 14 (grudzień 10, 2021): 227–233. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30383.