Pressto.

Gwary Dziś

Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Ananiewa, Natalija Ewgeniewna, Moskiewski Uniwersytet Państwowy imienia M.V. Łomonosowa (Rosja)

B

Bartelik, Piotr, Akademia Pomorska, Słupsk (Polska)
Bily, Inge, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Niemcy)

K

Karaś, Halina, Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego (Polska)
Kloferová, Stanislava, Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český, Brno (Czechy)
Kobus, Justyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

N

Novak, Kristian, Filozofski fakultet u Rijeci (Chorwacja)

O

Osowski, Błażej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej (Polska)

P

Piotrowicz, Anna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)

R

Radeva, Vasiłka, Sofijski Uniwersytet św. Klimenta Ochrydzkiego, Wydział Filologii Słowiańskiej (Bułgaria)
Rembiszewska, Dorota Krystyna, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (Polska)

S

Siatkowski, Janusz, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Sikora, Kazimierz, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Historii Języka i Dialektologii (Polska)

Š

Šipková, Milena, Akademie Věd České Republiky, Ústav pro jazyk český, Brno (Czechy)

S

Skorwid, Sergiej, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa (Rosja)

Š

Štebih Golub, Barbara, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (Chorwacja)

W

Witaszek-Samborska, Małgorzata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)

А

Антонова-Василева, Лучия, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, Българска академия на науките, София (Bułgaria)

В

Вендина, Татьяна Ивановна, Институт славяноведения Российской академии наук (Rosja)

К

Колесников, Андрій Олександрович, Національна академія наук України, Інститут української мови, Київ (Ukraina)

М

Милорадовић, Софија, Институт за српски језик САНУ, Београд / Филозофски факултет, Универзитет у Нишу (Serbia)

Н

Нефедова, Елена Алексеевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Rosja)

1 - 22 z 22 elementów    


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo