[1]
Skowronek, B. 2014. Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 41, 2 (sty. 2014), 119-121. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.2.8.