[1]
Pieklarz-Thien, M. 2018. Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 45, 1 (wrz. 2018), 205 - 206. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.1.17.