[1]
Skowronek, B. 2014. Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (Hrsg.). Deutsche Sprache in Forschung und Lehre: Wort – Phrasem – (Fach)Text. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie: Częstochowa 2013, 269 S. Glottodidactica. 41, 1 (sty. 2014), 149–151. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.1.13.