[1]
Krzeszowski, T.P. 2019. JAN RUSIECKI O nauczaniu języków obcych Zarys metodyki ogólnej kursu podstawowego. PZWS, Warszawa 1964. Glottodidactica. 1, (grudz. 2019), 157–161. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.16.