[1]
ZAWACKA-NAJGEBURSKA, M. 2021. Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas. Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2020. Pp. 238. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 48, 1 (lip. 2021), 131 - 134. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2021.48.1.09.