[1]
Borkowska, A. 2023. Studenci w późnej dorosłości: gotowość komunikacyjna starszych dorosłych w języku angielskim. Glottodidactica. 50, 2 (grudz. 2023), 7–27. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.1.