[1]
Sánchez Rei, X.M. 2023. Nauczanie języka galicyjskiego jako drugiego za pomocą śpiewników ludowych na przykładzie dopełnienia bliższego [+ osoba] w złożeniu z przyimkiem a. Glottodidactica. 50, 2 (grudz. 2023), 85–99. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.5.