[1]
Kic-Drgas, J. 2015. Paweł Szerszeń. Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, 345 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 42, 1 (lip. 2015), 102-105. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.1.9.