[1]
Skowronek, B. 2016. Janina Wiertlewska: Ekolingwistyczne podejście do nauczania języków obcych na przykładzie języka angielskiego – wyzwaniem dla glottodydaktyki XXI wieku (Ökolinguistische Herangehensweise zum FSU am Beispiel des Englischunterrichts – eine Herausforderung für die Glottodidaktik des XXI. Jahrhunderts. Collegium Medicum: Bydgoszcz, UMK: Toruń 2014, 430 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 43, 1 (cze. 2016), 208 - 211. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.15.