(1)
Skowronek, B. Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia Nauczycieli języków Obcych W Polsce I W Niemczech. W Stronę Glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S. 10.14746/gl 2014, 41, 119-121.