(1)
Bielicka, M. Maria Cichoń, Małgorzata Krzemińska-Adamek, Anna Pado, Halina Rycyk-Sztajdel, Barbara Sadownik, Jolanta Sękowska (Hrsg.). Przez Praktyki Do Praktyki. W Stronę innowacyjności W kształceniu Nauczycieli. Cz. II: Języki Obce. UMCS: Lublin 2014, 202 S. 10.14746/gl 2014, 41, 127-129.