(1)
Pieklarz-Thien, M. Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik Und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242. 10.14746/gl 2018, 45, 205 - 206.