(1)
Skowronek, B. Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (Hrsg.). Deutsche Sprache in Forschung Und Lehre: Wort – Phrasem – (Fach)Text. Wyższa Szkoła Lingwistyczna W Częstochowie: Częstochowa 2013, 269 S. 10.14746/gl 2014, 41, 149-151.