(1)
Krzeszowski, T. P. JAN RUSIECKI O Nauczaniu języków Obcych Zarys Metodyki ogólnej Kursu Podstawowego. PZWS, Warszawa 1964. 10.14746/gl 2019, 1, 157-161.