(1)
Borkowska, A. Studenci W późnej dorosłości: Gotowość Komunikacyjna Starszych dorosłych W języku Angielskim. 10.14746/gl 2023, 50, 7-27.