(1)
Lasa-Álvarez, B. Projektowanie Cyfrowego Portfolio Jako narzędzia Do Pracy Z Tekstami Literackimi Na zajęciach Z języka Angielskiego Jako Obcego. 10.14746/gl 2023, 50, 65-83.