(1)
Sánchez Rei, X. M. Nauczanie języka Galicyjskiego Jako Drugiego Za Pomocą śpiewników Ludowych Na przykładzie dopełnienia bliższego [+ Osoba] W złożeniu Z Przyimkiem a. 10.14746/gl 2023, 50, 85-99.