(1)
Skowronek, B. Janina Wiertlewska: Ekolingwistyczne podejście Do Nauczania języków Obcych Na przykładzie języka Angielskiego – Wyzwaniem Dla Glottodydaktyki XXI Wieku (Ökolinguistische Herangehensweise Zum FSU Am Beispiel Des Englischunterrichts – Eine Herausforderung für Die Glottodidaktik Des XXI. Jahrhunderts. Collegium Medicum: Bydgoszcz, UMK: Toruń 2014, 430 S. 10.14746/gl 2016, 43, 208 - 211.