(1)
Gorąca, G. Horst Ziebart, Alina Wójcik. Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch. Słownik Frazeologiczny Niemiecko-Polski. Pons GmbH: Stuttgart 2010, 607 S. 10.14746/gl 2011, 38, 113-114.