Skowronek, B. (2014). Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 41(2), 119-121. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.2.8