Bielicka, M. (2014). Maria Cichoń, Małgorzata Krzemińska-Adamek, Anna Pado, Halina Rycyk-Sztajdel, Barbara Sadownik, Jolanta Sękowska (Hrsg.). Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. II: Języki obce. UMCS: Lublin 2014, 202 S. Glottodidactica, 41(2), 127–129. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.2.12