Bzdęga, A. (2019). LESZEK SZKUTNIK Ćwiczenia konwersacyjne do nauki języka angielskiego (Warszawa 1961) Kluby MPiK „Ruch” , 16, pp. 331. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 1, 161-164. https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.17