ZAWACKA-NAJGEBURSKA, M. (2021). Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas. Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2020. Pp. 238. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 48(1), 131 - 134. https://doi.org/10.14746/gl.2021.48.1.09