Borkowska, A. (2023). Studenci w późnej dorosłości: gotowość komunikacyjna starszych dorosłych w języku angielskim. Glottodidactica, 50(2), 7–27. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.1