Lasa-Álvarez, B. (2023). Projektowanie cyfrowego portfolio jako narzędzia do pracy z tekstami literackimi na zajęciach z języka angielskiego jako obcego. Glottodidactica, 50(2), 65–83. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.4