SKOWRONEK, B. Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, v. 41, n. 2, p. 119-121, 1 sty. 2014.