PIEKLARZ-THIEN, M. Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, v. 45, n. 1, p. 205 - 206, 10 wrz. 2018.