DZIUREWICZ, E. Bericht über das 10. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Poznań 19–20.10.2018. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, v. 46, n. 1, p. 271-273, 12 cze. 2019.