SÁNCHEZ REI, Xosé Manuel. Nauczanie języka galicyjskiego jako drugiego za pomocą śpiewników ludowych na przykładzie dopełnienia bliższego [+ osoba] w złożeniu z przyimkiem a. Glottodidactica, [S. l.], v. 50, n. 2, p. 85–99, 2023. DOI: 10.14746/gl.2023.50.2.5. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/41153. Acesso em: 15 lip. 2024.