KIC-DRGAS, J. Paweł Szerszeń. Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, 345 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, v. 42, n. 1, p. 102-105, 15 lip. 2015.