APTACY, Jarosław. Lew N. Zybatow, Anna Małgorzewicz (Hrsg.). Sprachenvielfalt in der EU und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans-Lektionen zur Translationswissenschaft. Reihe: Studia Translatorica 3. Neisse Verlag: Dresden–Wrocław 2012, 143 S. Glottodidactica, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 115–116, 2012. DOI: 10.14746/gl.2012.39.2.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/5364. Acesso em: 14 kwi. 2024.