SKOWRONEK, B. Janina Wiertlewska: Ekolingwistyczne podejście do nauczania języków obcych na przykładzie języka angielskiego – wyzwaniem dla glottodydaktyki XXI wieku (Ökolinguistische Herangehensweise zum FSU am Beispiel des Englischunterrichts – eine Herausforderung für die Glottodidaktik des XXI. Jahrhunderts. Collegium Medicum: Bydgoszcz, UMK: Toruń 2014, 430 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, v. 43, n. 1, p. 208 - 211, 20 cze. 2016.