Skowronek, Barbara. 2014. „Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia Nauczycieli języków Obcych W Polsce I W Niemczech. W Stronę Glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 41 (2), 119-21. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.2.8.