Skowronek, Barbara. 2014. „Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (Hrsg.). Deutsche Sprache in Forschung Und Lehre: Wort – Phrasem – (Fach)Text. Wyższa Szkoła Lingwistyczna W Częstochowie: Częstochowa 2013, 269 S”. Glottodidactica 41 (1):149-51. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.1.13.