Bzdęga, Andrzej. 2019. „LESZEK SZKUTNIK Ćwiczenia Konwersacyjne Do Nauki języka Angielskiego (Warszawa 1961) Kluby MPiK «Ruch» , 16, Pp. 331.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 1 (grudzień), 161-64. https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.17.