Krzeszowski, Tomasz P. 2019. „JAN RUSIECKI O Nauczaniu języków Obcych Zarys Metodyki ogólnej Kursu Podstawowego. PZWS, Warszawa 1964”. Glottodidactica 1 (grudzień):157-61. https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.16.