Borkowska, Anna. 2023. „Studenci W późnej dorosłości: Gotowość Komunikacyjna Starszych dorosłych W języku Angielskim”. Glottodidactica 50 (2):7-27. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.1.