Lasa-Álvarez, Begoña. 2023. „Projektowanie Cyfrowego Portfolio Jako narzędzia Do Pracy Z Tekstami Literackimi Na zajęciach Z języka Angielskiego Jako Obcego”. Glottodidactica 50 (2):65-83. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.4.