Sánchez Rei, Xosé Manuel. 2023. „Nauczanie języka Galicyjskiego Jako Drugiego Za Pomocą śpiewników Ludowych Na przykładzie dopełnienia bliższego [+ Osoba] W złożeniu Z Przyimkiem a”. Glottodidactica 50 (2):85-99. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.5.