Skowronek, Barbara. 2016. „Janina Wiertlewska: Ekolingwistyczne podejście Do Nauczania języków Obcych Na przykładzie języka Angielskiego – Wyzwaniem Dla Glottodydaktyki XXI Wieku (Ökolinguistische Herangehensweise Zum FSU Am Beispiel Des Englischunterrichts – Eine Herausforderung für Die Glottodidaktik Des XXI. Jahrhunderts. Collegium Medicum: Bydgoszcz, UMK: Toruń 2014, 430 S.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 43 (1), 208 -11. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.15.