Skowronek, B. (2014) „Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S.”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 41(2), s. 119-121. doi: 10.14746/gl.2014.41.2.8.