Pieklarz-Thien, M. (2018) „Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242.”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 45(1), s. 205 - 206. doi: 10.14746/gl.2018.45.1.17.