Skowronek, B. (2014) „Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (Hrsg.). Deutsche Sprache in Forschung und Lehre: Wort – Phrasem – (Fach)Text. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie: Częstochowa 2013, 269 S”., Glottodidactica, 41(1), s. 149–151. doi: 10.14746/gl.2014.41.1.13.