Gorąca-Sawczyk, G. (2014) „ 181 S”., Glottodidactica, 41(1), s. 163–165. doi: 10.14746/gl.2014.41.1.19.